แบบทดสอบ HABITSCAN

เครื่องมือวิเคราะห์มหัศจรรย์

แบบทดสอบ HABITSCAN คือ แบบทดสอบวิเคราะห์นิสัยอัจฉริยะที่จะประเมินคำตอบของคุณจากคำถามจิตวิทยาที่วิจัยมาแล้วอย่างดี

s3

วิเคราะห์แม่นยำ

unnamed

ไม่มีถูกผิด

c3

ออกผลรวดเร็ว

ประเภทของแบบทดสอบ

Habit Kids

เรามีแบบทดสอบจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆ ให้คุณได้ทดลอง ใช้ได้กับเด็กและผู้ใหญ่

Habit Career

แบบทดสอบ HABITSCAN เวอร์ชั่นนี้ จะวัดผลออกมาเป็นลักษณะอาชีพและพรสวรรค์ของคุณ

Habitscan

แบบทดสอบ HABITSCAN เวอร์ชั่นนี้ จะวัดผลออกมาเป็นลักษณะกราฟพรสวรรค์ อาชีพและแนวทางการพัฒนา 5 มิติ ได้แก่ นิสัย จิตใจ จุดแข็ง ทีมงานและอาชีพของคุณ 

Habit Programming

แบบทดสอบ HABITSCAN เวอร์ชั่นนี้ จะวัดผลออกมาเป็นลักษณะกราฟพรสวรรค์ อาชีพและแนวทางการพัฒนา 5 มิติ ได้แก่ นิสัย จิตใจ จุดแข็ง ทีมงานและอาชีพของคุณรวมทั้งความกลัว ความปรารถนา กลไกการป้องกันตัวเองของคุณ

เปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติ

ท่านสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง

HABIT kids

฿1,200

/ลิขสิทธิ์(1คน)

เหมาะสำหรับเด็กประถม – ม.ต้น

ผลทดสอบกราฟนิสัย

คำอธิบายมิตินิสัย

คำอธิบายมิติจิตใจ

Habitscan

฿2,500

/ลิขสิทธิ์(1คน)

เหมาะสำหรับเด็กม.ปลาย – ผู้ใหญ่

ผลทดสอบกราฟนิสัย

ผลทดสอบกราฟนิสัย 2

คำอธิบายมิติพัฒนานิสัย

คำอธิบายมิติพัฒนาจิตใจ

คำอธิบายมิติพัฒนาจุดแข็ง

คำอธิบายมิติพัฒนาทีมงาน

คำอธิบายมิติพัฒนาอาชีพ

Habit Programming

฿3,500

/ลิขสิทธิ์(1คน)

ผู้ใหญ่

ผลทดสอบกราฟนิสัย

นิสัยที่คุ้นชิน

ความชอบ

ความเชื่อค่านิยม

ความต้องการคาดหวัง

ความปรารถนา

ความกลัว

กลไกป้องกันตัวเอง

คัมภีร์ยกระดับจิตใต้สำนึก