6 กลุ่มโปรไฟล์

นิสัยใน Habitscan

เรียนรู้เพิ่มเติม
intelligence ผู้ทรงปัญญา

INTELLIGENCE

ผู้ทรงปัญญา

คลิกเพื่ออ่าน
tradition ผู้มีแบบแผน

TRADITION

ผู้มีแบบแผน

คลิกเพื่ออ่าน
sincere ผู้จริงใจ

SINCERE

ผู้จริงใจ

คลิกเพื่ออ่าน
harmony ผู้กลมเกลียว

HARMONY

ผู้กลมเกลียว

คลิกเพื่ออ่าน
aesthete ผู้สุนทรีย์

AESTHETE

ผู้สุนทรีย์

คลิกเพื่ออ่าน
bravery ผู้กล้าหาญ

BRAVERY

ผู้กล้าหาญ

คลิกเพื่ออ่าน