6 กลุ่มโปรไฟล์

นิสัยใน Habitscan

เรียนรู้เพิ่มเติม

educator นักการศึกษา

EDUCATOR : นักการศึกษา

คลิกเพื่ออ่าน
arranger นักจัดการ

ARRANGER : นักจัดการ

คลิกเพื่ออ่าน
supporter นักสนับสนุน

SUPPORTER : นักสนับสนุน

คลิกเพื่ออ่าน
relator นักสร้างสัมพันธ์

RELATOR : นักสร้างสัมพันธ์

คลิกเพื่ออ่าน
performer นักแสดง

PERFORMER : นักแสดง

คลิกเพื่ออ่าน
commander นักบัญชาการ

COMMANDER : นักบัญชาการ

คลิกเพื่ออ่าน