6 กลุ่มโปรไฟล์

นิสัยใน Habitscan

เรียนรู้เพิ่มเติม
intelligence ผู้ทรงปัญญา

INTELLIGENCE : ผู้ทรงปัญญา

คลิกเพื่ออ่าน
tradition ผู้มีแบบแผน

TRADITION : ผู้มีแบบแผน

คลิกเพื่ออ่าน
sincere ผู้จริงใจ

SINCERE : ผู้จริงใจ

คลิกเพื่ออ่าน
harmony ผู้กลมเกลียว

HARMONY : ผู้กลมเกลียว

คลิกเพื่ออ่าน
aesthete ผู้สุนทรีย์

AESTHETE : ผู้สุนทรีย์

คลิกเพื่ออ่าน
bravery ผู้กล้าหาญ

BRAVERY : ผู้กล้าหาญ

คลิกเพื่ออ่าน