Welcome to Habitscode

บูรณาการศาสตร์จิตวิทยาทั่วโลกมากกว่า 10 แขนง ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนากับกลุ่มอาสาสมัคร 1 ล้านคนทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่กว่า 18 กลุ่มอาชีพ


ทำแบบทดสอบฟรี ทำแบบทดสอบ Habitscan (ทุกเวอร์ชั่น)

เรียนออนไลน์ Habitscan
รู้นิสัยอ่านใจคน

หลักสูตรสิทธิบัตรโค้ชนิสัย Habits Coach Certification รายละเอียด

Habitscan คืออะไร

โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย ด้วยระบบทดสอบบุคลิกภาพและประเมินสมรรถนะรายบุคคล (Personal test) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง โดยเน้นการค้นหามิติด้านนิสัย (Habit) เป็นหลัก เป็นตัวช่วยสะท้อนตัวตนของบุคคลนั้นออกมาตามความเป็นจริง สามารถเข้าใจ ความเป็นตัวเองได้มากขึ้น พัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับศักยภาพทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด “เรียนรู้ตนเอง ครองตน ครองคน ครองงาน “ กลายเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (High-Performing Team) เพื่อผลักดันองค์กร ให้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และรักษาไว้ซึ่งความสำเร็จนั้นอย่างยั่งยืน

Why choose Us?

Habitscan มาจากไหนHow to be Habitscan?

การเรียนรู้เรื่องจิตใจและนิสัยเพื่อค้นหาตนเองและอ่านใจผู้อื่นของ Habitscan ได้นำทฤษฎีทางจิตวิทยาหลายศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการอธิบายความเป็นตัวตนของคนแต่ละ Habit แต่ทฤษฎีหลักๆที่ผู้เขียนใช้คือ ทฤษฎีจริต 6 โดยการนำจริตของมนุษย์ทั้ง 6 แบบมาประยุกต์ให้เข้าใจง่ายขึ้น เข้ากับยุคสมัยได้มากขึ้น และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง มีการนำจุดแข็งและความสามารถพิเศษของแต่ละจริตมาใช้เรียกเป็นชื่อของคนประเภทนั้นๆ

Effective Planning

กระบวนการเรียนรู้Learning process

Habitscan ได้นำ ทฤษฎีจริต 6 มาประยุกต์ให้เข้าใจง่ายขึ้น เป็นศาสตร์ที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นหลักการจำแนกคนทั้ง 6 ประเภท เพื่อดูทิศทางจิตของแต่ละบุคคลว่าสนใจเรื่องใดแล้วหาเส้นทางให้คนแต่ละแบบสามารถใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณและการงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ยังได้นำทฤษฎีทางจิตวิทยาอื่นๆ มาประกอบการอธิบายด้วย เพื่อให้มนุษย์ได้เห็นภาพของสมองและ จิตใจตัวเองได้ชัดเจนขึ้น ท?ำให้เข้าใจนิสัยที่ตัวเองกระทำอยู่ทุกวัน ว่าแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากอะไร และเจาะลึกไปถึงจุดแข็ง ของตนเอง ว่าสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรบ้าง ช่วยให้ทราบว่าคนประเภทไหนจะช่วยส่งเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนในด้านที่เราไม่ถนัด เมื่อทีมงานในองค์กรรู้ เข้าใจ และนำไปใช้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม

HOW TO LEARN

วิธีการเรียนรู้HOW TO LEARN

1.Habitscan Personality Test (แบบทดสอบ) Personal test แบบการปรึกษา
2.Habit Consulting Book ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคัมภีร์พัฒนาเป็นการอธิบายผลทดสอบ
3.Habit Coaching ให้เห็นตัวตน ด้วยทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง ชั้นจิตซาเทียร์ (Iceberg)
4.Habit Training โปรแกรมการพัฒนานิสัย การให้ความรู้ ทัศนคติ
5.Habit Hypnosis เป็นการใช้ NLP เพื่อการโปรแกรมจิต พัฒนานิสัยและสร้างนิสัยที่ดี โดยใช้กระบวนการ Healing และ Therapy
6.Habit Mentoring การติดตามผล คอยดูแล เป็นพี่เลี้ยง

Testimonial

Customer testimonial

นครนายกก็ใช้โปรแกรมนี้นะคะ ช่วยแนะนำน้องๆก็ทำได้ แสดงว่าโปรแกรมโอเคมาก ขอบคุณนะคะที่หาเครื่องมือดีๆมาช่วยครูแนะแนว

Thongman Aemardcharn ครูแนะแนว
Customer testimonial

มีสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้และเข้าใจคือ เรียนรู้ว่าอะไรที่ทำให้เวลาที่เราลงมือทำอะไรสักอย่างทำไมเราถึงรู้สึกเบื่อง่าย555 ที่แท้มันเป็นธรรมชาติของตัวตนเราเองขอบคุณคำแนะนำจากโค้ชต้นปาล์มตังเมก็อยากแบ่งปันให้สำหรับคนที่ #เบื่อง่ายด้วยนะครับ

คุณตังเม เจ้าของกิจการ tangma creator
Customer testimonial

ขอบคุณโค้ชมากๆนะคะ เป็นการอบรมที่สนุกและได้ความรู้มากเลยค่ะ เพราะภาษาของโค้ชอธิบายให้เข้าใจง่าย รู้สึกว้าววตลอดเลยค่ะ Habitscan แม่นมากค่ะ ให้ร้อยเต็มร้อย ขอบคุณสำหรับ Keyword ของโค้ชที่ทำให้เราได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเราที่หยั่งลึกลงไปในจิตใต้สำนึกและยังแนะนำแนวทางการปรับใช้ในแต่ละด้านด้วยค่ะ ถ้ามีคอร์สขั้นต่อไปก็สนใจที่จะเข้ารับการอบรมอีกค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่า

Thamolchanok Zhou มัคคุเทศก์ / ล่าม (จีน)
Customer testimonial

เป็นคอร์สที่ดีมาก ทำให้เราทราบ และเข้าใจถึงนิสัยส่วนลึกของคนแต่ละ type และพัฒนาตัวเองให้เข้ากันกลุ่มนั้นๆได้ นำไปปรับใช้กับการทำงานของเรา และที่สำคัญโค้ชต้นปาล์มเก่งและถ่ายทอดได้ดีมากครับ

คุณชณสิทธา อ้นทองทิม นักวางแผนทางการเงิน ที่ AIA
Customer testimonial

เพิ่งเข้ารับอบรมHabit scanจากโค้ชต้นปาล์มจบไปเมื่อวานค่ะ รู้สึกประทับใจในความสามารถของโค้ช คำแนะนำของโค้ชมีประโยชน์มากๆในการพัฒนานิสัยตนเอง ปรับใช้ได้ทั้งเรื่องครอบครัว ที่ทำงาน และอีกหลายๆเรื่องเลยค่ะ ถ้ามีจัดอบรมอีกก็อยากเข้าร่วมอีกค่ะ ขอบคุณโค้ชและทางทีมงานสำหรับการอบรมทั้ง2วัน ได้รับความรู้เต็มเปี่ยมเลยค่ะ

Araya Sangubol ทันตแพทย์ คลินิกส่วนตัว
Customer testimonial

เรียนแล้วจะรู้จักตัวเองดีขึ้นและเข้าใจคนอื่นรอบๆตัวเรามากขึ้น

นันณภัทร สรหงษ์ พยาบาล

วิเคราะห์มุมมองตัวตนระดับลึก 12 หัวข้อ

คำอธิบายหลังการทำแบบทดสอบเวอร์ชั่น 3 จะวิเคราะห์มุมมองตัวตนระดับลึก ดังนี้ สั่งซื้อรหัสเพื่อเข้าทำแบบทดสอบเวอร์ชั่น 3

นิสัย บุคลิกภาพ ความคุ้นชินและการปรับพฤติกรรมเชิงบวก

พฤติกรรมพยากรณ์ อธิบายอุปนิสัย คุณลักษณะ ในด้านที่ดีและควรปรับปรุง อีกทั้งวิธีการสังเกตบุคลิกของคนที่เหมือนหรือแตกต่างจากเรา

ความชอบ ความสนใจ

ความพึงพอใจในเหตุการณ์ บุคคล ลักษณะงาน อารมณ์และการตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกว่า สิ่งใดชอบ สิ่งใดไม่ชอบ

ความเชื่อ ค่านิยม สิ่งที่ยึดถือใส่ใจ ถือสา

ทัศนคติประจำตัว การมองโลก มุมมองความคิดเห็น กรอบความคิดฝังลึกที่บงการพฤติกรรมของเรา

ความต้องการในชีวิต

ความคาดหวังหรือเจตจำนงที่ต้องการพบเจอและสิ่งหลีกเลี่ยง

ความปรารถนาอันแรงกล้า

พลังขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของเรา กลไกป้องกันตัวเองและเป้าหมาย

ความกลัว ข้อจำกัดและวิธียกระดับจิตใจ

อุปสรรค อุปกิเลส สิ่งขวางกั้นความสำเร็จและเทคนิคการรู้เท่าทันสัญชาตญาณดิบภายใน

ภาวะผู้นำ คุณค่าในชีวิต

การวัดระดับภาวะผู้นำ 6 ขั้นบันไดสู่คุณค่าที่ผู้คนเดินตามและพลังเหนี่ยวนำผู้คนให้ร่วมทีม

เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ การสร้างทีม

ศิลปะการเชื่อมมิตรภาพและการประสานงานระหว่างพ่อแม่กับลูก ครูกับนักเรียน สามีกับภรรยา หัวหน้ากับลูกน้อง นักขายกับลูกค้า

อาชีพและเส้นทางมั่งคั่งเฉพาะตัว

ลักษณะงานที่ดึงดูดและไม่ดึงดูดให้ลงมือทำ การประกอบอาชีพและทางลัดสู่การสร้างรายได้ เคล็ดลับการลดรายจ่ายและการลงทุน

จุดแข็ง จุดอ่อน

ความรู้ ทักษะ จุดแกร่ง ความสามารถที่มีในตนและจุดอ่อนที่ต้องการความช่วยเหลือ

พรสวรรค์ อัจฉริยภาพ ความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สิ่งที่ทำได้ดี เรียนรู้ได้เร็ว ทำแล้วมีความสุข และสิ่งที่ควรลงทุนและใช้เวลามากที่สุด

ศักยภาพขั้นขีดสุดและแนวทางพัฒนาสู่อิสรภาพทุกมิติ

สภาวะของบุคคลที่มีความสุข ประสบความสำเร็จด้านการเงิน การงาน ความรัก ความรู้ สุขภาพ ชื่อเสียง

หลักสูตรภาคองค์กร

หลักสูตร Team and Trust by Habitscan สร้างความไว้ใจขจัดความขัดแย้ง

หลักสูตร Effective Relationship พัฒนาความสัมพันธ์ภายในองค์กร

Habitscan Personality Test for HR มองคนออก

หลักสูตร Habitscan Personality Test for HR มองคนออก

Positive Thinking by Habitscan

หลักสูตร Positive Thinking by Habitscan

Effective Communication ยกระดับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Effective Communication ยกระดับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Service mind เทคนิคการบริการด้วยใจ

หลักสูตร Service mind เทคนิคการบริการด้วยใจ

เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ Mentor

หลักสูตร เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ Mentor

ต้องการจัดอบรมภายในองค์กร ติดต่อเรา

บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด (ICEUP) จัดอบรมที่ได้ก่อตั้งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาการศึกษา และยกระดับการเป็นมืออาชีพให้กับบุคคลในองค์กรยุคใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรของท่านสามารถบริหารงาน และบริหารบุคคลให้ประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพสูง ตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยนวัตกรรมการอบรมที่ทันสมัย ซึ่งทางบริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด มีนวัตกรรมเครื่องมือในการค้นพบพรสวรรค์ของบุคคลด้วยโปรแกรม Habitscan ให้คำปรึกษาด้านการบริหารคน ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับผู้อบรมอย่างมืออาชีพ

ผู้เข้าทำแบบทดสอบ
การจัดอบรม
ปีที่จัดการอบรม
Image

แนวคิดการจัดตั้งโครงการ ให้คุณได้รู้เทคนิค การรู้นิสัย อ่านใจคน ด้วยโปรแกรม Habitscan ที่จะช่วยให้คุณครูเข้าใจแนวคิดเรื่องการสอนและการประเมินผลรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และแนวทางปฎิบัติจริง ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้โลกของการค้นพบพรสวรรค์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางการพัฒนาตนเองให้เก่ง ดี มีความสุขเลือกสายการเรียนได้เหมาะสมตรงตามอาชีพในฝัน จนไปถึงการออกแบบการสอนและการแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริง ๆ กับเด็กไทยยุค 4.0

เราเป็นบริษัทฝึกอบรมรูปแบบครบวงจรทั้ง Training Consuling Coaching ผู้เชี่ยวชาญ “ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยระบบด้านการศึกษา เสริมสร้างทักษะ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้ก้าวไกลระดับโลก

สถานที่ตั้งบริษัท:
117 ซ.รังสิต-นครนายก 65
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์: 061 963 9398
อีเมล: habitscan@gmail.com

ลูกค้าของเรา

เราพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาคนอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยแนวทางการพัฒนานิสัยตามรูปแบบจริต 6อ่านต่อ...

  • Clients1
  • Clients2
  • Clients3
  • Clients5
  • Clients6
  • getupteacher

ข่าวสารล่าสุด