กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 มิติ | บทความ

บทความ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 มิติ

Blog Single

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

1.สีเหลือง : มิติด้านการสานสัมพันธ์ เชื่อมความร่วมมือ ประสานเครือข่าย 
- ทักษะมนุษยสัมพันธ์
- ทักษะการสร้างบรรยากาศ
- ทักษะการสร้างทีม
- ทักษะการเข้าใจผู้อื่น
เปิดชุมนุมเชียร์ลีดเดอร์ ชุมนุมจิตวิทยาให้คำปรึกษา ชุมนุมจิตอาสา ชุมนุมแต่งหน้าและแฟชั่น ชุมนุมพยาบาล ชุมนุมสอนการบ้านติวสอบ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

2.สีส้ม : มิติด้านการแสดง การสื่อสาร การพูด นำเสนอ โฆษณาเจรจา
- ทักษะการแสดงความสามารถพิเศ
- ทักษะการโน้มน้าว จูงใจ
- ทักษะการพูด ประชาสัมพันธ์
- ทักษะทางภาษา
เปิดชุมนุมภาษาไทยอังกฤษ ชุมนุมดนตรี ชุมนุมประชาสัมพันธ์ ชุมนุมการพูดและพิธีกร ชุมนุมอาร์ตเวิร์คดีไซน์ตัดต่อวีดีโอ ชุมนุมศิลปะ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

3.สีแดง : มิติด้านการบุกเบิก คิดใหม่ แตกต่าง นวัตกรรม ปกครอง
- ทักษะการออกแบบ จินตภาพ คิดสร้างสรรค์
- ทักษะการทดลอง ผจญภัย เสี่ยง
- ทักษะการแข่งขัน เอาชนะ
- ทักษะความเข้าใจตนเอง ชัดเจนในจุดยืน
เปิดชุมนุมหัวหน้าห้อง ผู้นำนักเรียน ชุมนุมท่องเที่ยว ชุมนุมต่อยมวย ชุมนุมศิลปะป้องกันตัว ชุมนุมกีฬา ชุมนุมธุรกิจ ชุมนุมนวัตกรรม


ในภาพอาจจะมี ข้อความ


4.สีม่วง : มิติด้านการค้นคว้า ตั้งคำถาม วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสร้างสรรค์
- ทักษะการอ่าน เขียน
- ทักษะการฟัง จับประเด็น
- ทักษะการค้นคว้า สืบค้น
- ทักษะมิติสัมพันธ์
เปิดชุมนุมวารสาร ชุมนุมคอลัมนิส ชุมนุมห้องสมุด ชุมนุมวิทยาศาสตร์ทดลอง ชุมนุมคอมพิวเตอร์

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
5.สีน้ำเงิน : มิติด้านการจัดการ วางระบบ จัดระเบียบกติกา กระบวนการ
- ทักษะการจัดห้อง จัดของ
- ทักษะการควบคุม วางกฏ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะตรรกะ คณิตศาสตร์
เปิดชุมนุมสหกรณ์ ชุมนุมทูตความดี ชุมนุมอนามัยน้อย ชุมนุมคณิตศาสตร์ ชุมนุมพุทธ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
6.สีเขียว : มิติด้านการลงมือทำ งานประจำระยะยาว การลงทุน การขาย
- ทักษะงานฝีมือ
- ทักษะการทำงานซ้ำๆ
- ทักษะการทำงานให้เสร็จสิ้น
- ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย
เปิดชุมนุมช่างฝีมือ ชุมนุมหัตถกรรม ชุมนุมเกษตรทฤษฎีใหม่ ชุมนุมเต้นและฟ้อนรำ

ทุกทักษะ ใน 6 มิติพรสวรรค์นี้ สามารถพัฒนานักเรียน 6 สี
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม หรือชั้นเรียนได้
ถ้า ร.ร. เปิดชุมนุมได้มากพอและมีโควต้าจำกัด พัฒนาครูที่ปรึกษาให้จริงจัง มีแผนพัฒนาและชี้วัดการผ่านเกณฑ์ เด็กไทยมีอนาคต แน่นอน
_____________________________
ทำแบบทดสอบที่นี่ 
www.habitscode.com
แชร์บทความนี้
โค้ชต้นปาล์ม จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ C.Ht (Master HabitCoach) ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์ และนักวางระบบการศึกษา
ดูละครย้อนดูตัว https://twitter.com/Habitscode
fanpage https://www.facebook.com/HabitScan

บทความล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ความคิดเห็น