วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีม่วง+น้ำเงิน | บทความ

บทความ


วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีม่วง+น้ำเงิน

Blog Single

วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีม่วง+น้ำเงิน

บุคลิกภายนอก : เงียบขรึม จริงใจกับชีวิต เชื่อคนยาก เชื่อข้อมูล เชื่อระบบ ชอบอยู่คนเดียว เรียบร้อย ไม่ค่อยพูด

จุดเด่น : มีทักษะคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงกลยุทธ์ เชิงระบบ มีทักษะการค้นคว้า ช่างสังเกต เก็บรายละเอียด จดบันทึก สรุป วางแผน

จุดด้อย : ไม่ค่อยคำนึงเรื่องเวลา ไม่ถนัดงานเบื้องหน้า หรืองานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่กระทันหัน ไม่ถนัดการแสดงออก ไม่ถนัดโน้มน้าว

จุดบกพร่อง : คิดเยอะ คิดมาก จริงจังเกินไป ไม่ค่อยฟังใคร มีความชอบจับผิด จู้จี้ขี้บ่นเหมือนกันนะ เชื่องช้า ย้ำคิดย้ำทำ ระมัดระวัง ต้องการข้อมูลมากเกินไป

แชร์บทความนี้
เขียนโดย วัลลภ ชูชาติ
ทุกคนสามารถทำได้ทุกอย่างบนโลก ถ้าเอาจริง

บทความล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ความคิดเห็น