วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีเขียว+ส้ม | บทความ

บทความ


วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีเขียว+ส้ม

Blog Single


วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีเขียว+ส้ม

บุคลิกภายนอก : เป็นคนร่าเริงสดใส จิตใจดี สนุกสนานบนความปลอดภัย กล้าแสดงในพื้นที่ ๆ คุ้นเคย บางมุมก็จะนิ่ง ๆ บ้าง โดยเฉพาะพื้นที่ ๆ ไม่คุ้นเคย กับคนแปลกหน้า

จุดเด่น : มีทักษะการสังเกต การดูแลเทคแคร์ มีทักษะการพูดให้น่าสนใจ ถนัดเรื่องการ support มีจินตนาการพอสมควร

จุดด้อย : ไม่รอบคอบ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ทักษะการตัดสินใจไม่ค่อยเด่น ไม่เด็ดขาด

จุดบกพร่อง : ใจอ่อน อารมณ์อ่อนไหวง่าย ขี้น้อยใจ มีอะไรมักเก็บไว้ พูดอ้อมค้อม ค่อนข้างใช้อารมณ์นำเหตุผล ทำให้ผลัดวันประกันพรุ่ง

แชร์บทความนี้
เขียนโดย วัลลภ ชูชาติ
ทุกคนสามารถทำได้ทุกอย่างบนโลก ถ้าเอาจริง

บทความล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ความคิดเห็น