วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีเขียว+ม่วง | บทความ

บทความ


วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีเขียว+ม่วง

Blog Single


วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีเขียว+ม่วง

บุคลิกภายนอก : เป็นคนชอบเก็บตัว เรียบร้อย สบาย ๆ ขี้อาย คนภายนอกดูมาค่อนข้างเย็นชา ชอบอยู่ในมุมในโลกส่วนตัว ไม่ชอบอยู่ในที่ ๆ คนเยอะ ๆ ยากที่จะยอมรับใครซักคนเข้ามาในชีวิตจึงมีคนที่เรียกว่าเพื่อนไม่มาก

จุดเด่น : ถนัดทำงานสนับสนุนเบื้องหลังไม่ต้องเจอคนเยอะ มีทักษะการคิดเชิงระบบ เชิงวิเคราะห์ มีทักษะการค้นคว้า มีความอดทนสูง

จุดด้อย : ทักษะการสื่อสาร ความกล้าแสดงออก ความมั่นใจในตัวเอง การนำเสนอ การโน้มน้าว การตัดสินใจ

จุดบกพร่อง : ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ความรู้สึก เก็บงำไม่สื่อสารจนเกิดเรื่อง คิดเยอะ คิดมาก คาดหวังสูง

แชร์บทความนี้
เขียนโดย วัลลภ ชูชาติ
ทุกคนสามารถทำได้ทุกอย่างบนโลก ถ้าเอาจริง

บทความล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ความคิดเห็น