วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีเขียว+แดง | บทความ

บทความ


วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีเขียว+แดง

Blog Single


วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีเขียว+แดง

บุคลิกภายนอก : นิ่ง ๆ บางมุมอาจดูดุบ้าง ถ้ารู้จักจะพูดเยอะขึ้น เข้ากับคนอื่นไม่ยาก แต่ระวังตัวสูง พูดตรงไปตรงมา แม้ดูนิ่ง ๆ แต่มายุ่งมาก ๆ ก็พร้อมลุยนะ ให้ความสำคัญกับคำพูด

จุดเด่น : ทำงานเป็นทีมได้ดี ถนัดงาน support เบื้องหลัง งานด้านกายภาพ กล้าลุย กล้าเสี่ยงอย่างปลอดภัย ทำงานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ได้ มีทักษะปรับตัวค่อนข้างดี

จุดด้อย : ไม่ถนัดพูดโน้มน้าว ไม่ถนัดด้านการแสดงออก ไม่ถนัดงานเบื้องหน้า

จุดบกพร่อง : บางที่นิ่งจนเฉื่อย ใจร้อน มักแสดงออกทางสีหน้า ชอบจับผิด ตัดสินคนเร็ว

แชร์บทความนี้
เขียนโดย วัลลภ ชูชาติ
ทุกคนสามารถทำได้ทุกอย่างบนโลก ถ้าเอาจริง

บทความล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ความคิดเห็น