วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีม่วง+ส้ม | บทความ

บทความ


วิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีม่วง+ส้ม

Blog Singleวิเคราะห์กราฟนิสัย Habits บุคลิกภาพภายนอกของคนโปรไฟล์สีม่วง+ส้ม

บุคลิกภายนอก : สบายๆ แสดงออกเป็นบางจังหวะเวลา ส่วนมากแสดงออกทางความคิด ให้ข้อมูลความรู้เมื่อมีคนถาม ชอบอยู่คนเดียวหรือคนใกล้ตัวไม่กี่คน โดยเฉพาะคนที่สนใจสิ่งคล้ายกัน ชอบจินตนาการจนถึงขนาดฟุ้งซ่าน มีคำถามเยอะไปหมด

จุดเด่น : เป็นคนที่หากสนใจเรื่องใด มักจำเป็นภาพ คิดหรือประมวลผลได้เร็ว มีทักษะเชิงศิลปิน แต่งนิยาย การค้นคว้าหาคำตอบ คาดการณ์มองอนาคตได้ไกล

จุดด้อย : ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคนรอบตัว อยู่ในโลกสมมติของตัวเองมากเกินไป ทักษะการพูดนำเสนอมีเนื้อหาเยอะ บางครั้งรีบพูดจนคนฟังไม่ทัน ไม่ค่อยรอบคอบ ความอดทนไม่สูงมาก ไม่ถนัดงานฝีมือ หรืองานประจำซ้ำเดิม เพราะชอบเหม่อลอย

จุดบกพร่อง : คิดมาก มีคำถามทั้งวันจนอาจทำให้เครียด ทำอะไรค่อนข้างไม่แน่นอน แปรปรวนไปตามอารมณ์ ขาดระเบียบ

แชร์บทความนี้
เขียนโดย วัลลภ ชูชาติ
ทุกคนสามารถทำได้ทุกอย่างบนโลก ถ้าเอาจริง

บทความล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ความคิดเห็น